جارو شارژی رویدمی اف ۸ مناسب خانه های کوچک

جارو شارژی رویدمی اف ۸ مناسب خانه های کوچک

? جارو شارژی‌های زیادی به بازار عرضه شده که از آن‌ها می‌توان به عنوان یک جاروی دم دستی برای زدودن گردو خاک در حجمی کم استفاده کرد. از این رو جارو شارژی بنام رویدمی F8 معرفی شده است که این محصول جایزه طراحی رد دات را در سال ۲۰۱۸ کسب کرد.